Privacy Verklaring

 1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website ten behoeve van Brouwerij De School voor consumenten in Nederland, te bereiken via https://www.brouwerijdeschool.com (hierna: ‘Website’) waarop wij, Brouwerij De School VOF. (Koekoekslaan 14A, 1171 PJ Badhoevedorp, Nederland) (hierna: ‘Brouwerij De School) bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Lees het Privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt of die we anderszins in het kader van de Website verzamelen (hierna ‘Persoonsgegevens’). Brouwerij De School (hierna: ‘wij’ of ‘ons’) is de beheerder van de verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens.

We respecteren uw privacy en we doen er alles aan om uw Persoonsgegevens goed te beveiligen en te beheren volgens de wettelijke verplichtingen die wij hebben volgens de geldende wetgeving voor gegevensbescherming.

 

 1. Welke Persoonsgegevens we verzamelen en hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken

U kunt het grootste deel van onze Website gebruiken zonder dat u ons hierbij Persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Voor bepaalde diensten en doeleinden van de Website dient u ons Persoonsgegevens te verstrekken, zodat we uw bestellingen kunnen verwerken, u nieuwsbrieven kunnen toesturen of u andere informatie kunnen verschaffen. Naast de informatie die u ons dient te verstrekken, verzamelen we ook bepaalde informatie wanneer u onze Website bezoekt. Wanneer op invulformulieren op de Website een sterretje (*) naast een bepaald veld staat, zijn de gegevens in dat veld verplicht. Indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u de betreffende diensten of producten niet leveren.

We hebben de Persoonsgegevens die verzamelen, de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken en hoelang we over het algemeen uw Persoonsgegevens bewaren, gespecificeerd:

1)     verwerking van uw bestelling om uw betaling te kunnen verwerken en of u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren; we hebben het volgende nodig: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (in geval er communicatie met u over uw bestelling nodig is), postadres van u of degene aan wie onze diensten worden verleend (indien u dit niet zelf bent), uw geboortedatum (aangezien we wettelijk verplicht zijn dit te vragen voordat u onze Website mag bezoeken), betaalgegevens. Dit hebben we ook nodig voor onze verkoopadministratie.

Het gebruik van deze Persoonsgegevens dient om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale en boekhoudkundige voorschriften. Onze administratie van online verkopen zal zeven jaar door ons worden bewaard of zoveel langer als nodig voor de belasting of de bedrijfsboekhouding.

2)     klantenservice: voor het beantwoorden van vragen, indien u een vraag via de website heeft gesteld, voor terugroepacties van producten of andere serviceberichten, verwerken we uw e-mailadres of telefoonnummer (afhankelijk van de manier waarop u ons heeft benaderd) en de vraag die u heeft gesteld of de kwestie die u heeft aangekaart. We registreren uw verzoeken, vragen en onze antwoorden en andere handelingen voor het afhandelen van uw verzoek.

Brouwerij De School zal alle informatie gedurende 1 jaar bewaren nadat de betreffende vraag is beantwoord, de klacht is opgelost of het verzoek is afgehandeld.

 

3)      e-mails verzenden: er zijn meerdere manieren waarop we u e-mails kunnen sturen. U kunt zich abonneren op het ontvangen van e-mails (bijvoorbeeld een nieuwsbrief), in dat geval gebruiken we het e-mailadres dat u hebt opgegeven. We zullen u ook toevoegen aan onze klantendatabase op basis van uw opgegeven e-mailadres. Bovendien, wanneer u een product bij ons koopt, bent u ook online en ontvangt u e-mails over soortgelijke producten of diensten. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door de afmeldingsfunctie in elk e-mailbericht te gebruiken of door contact met ons op te nemen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is om uw abonnement te verwerken, zodat we het samen met u kunnen doen, of zoals het is in onze legitieme belangen. We zullen uw e-mailadres verwijderen zodra u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, tenzij dit ook wordt gebruikt en bewaard voor andere doeleinden die worden vermeld in dit privacybeleid.

 

4)     marketing; informatie over uw aankopen, uw online zoekopdrachten (kliks en weergaven), uw instellingen op onze Website, de artikelen in uw winkelmandje, uw verzoeken aan de klantenservice en uw contactgeschiedenis kunnen door ons worden gecombineerd. Deze informatie biedt ons de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende kanalen voor relatiebeheer en de marketing van onze producten en diensten aan u via e-mail (zoals nieuwsbrieven) of online reclame, waaronder het personaliseren van content en aanbiedingen op de Website, zodat deze zijn afgestemd op uw wensen.

 

U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of direct mail en u kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (voor meer informatie over de wijze waarop u dat kunt doen, kunt u de paragrafen 8 en 9 hieronder betreffende uw rechten doorlezen).

We maken gebruik van deze Persoonsgegevens omdat het in het kader van onze legitieme belangen nodig is om onze producten en diensten aan onze klanten en bezoekers van de website te kunnen promoten, om meer klanten te kunnen werven, om de verkoop van onze producten en diensten te kunnen bevorderen en om onze Website te financieren (via online reclame). We zullen de Persoonsgegevens bewaren zoals vermeld onder de desbetreffende doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld (zoals nieuwsbrieven, accountgegevens, order- en betalingsverwerking). De Persoonsgegevens zullen over het algemeen twee jaar nadat u uw laatste bestelling via onze Website heeft geplaatst, worden verwijderd. Dit geldt echter niet indien we wettelijk verplicht zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren of indien ze worden bewaard voor een van de andere doeleinden.

5)     informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze Website; wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij bepaalde informatie, zoals welke webpagina’s u bezoekt, de kliks en weergaven en het type apparaat, besturingssysteem en webbrowser dat u gebruikt. We houden ook bij hoe u gebruikmaakt van onze nieuwsbrief, welke pagina’s u bekijkt en welke delen u leest, zodat we de nieuwsbrief kunnen afstemmen op uw voorkeuren. De informatie over uw gebruik van onze Website en diensten bieden ons de mogelijkheid om segmenten samen te stellen. Dit zijn groepen van websitebezoekers of klanten met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Waarschijnlijk zullen we u aan een van onze segmenten toevoegen. Segmenten worden door ons gebruikt om de Website te personaliseren en om bijvoorbeeld de volgorde van zoekresultaten of de plaats van bepaalde aanbiedingen aan te passen, zodat het waarschijnlijker is dat deze u opvallen. We kunnen ook gebruikmaken van segmenten om online reclame te tonen of om e-mails te sturen waarvan we denken dat ze voor u relevant zijn.

We maken gebruik van deze Persoonsgegevens omdat het in het kader van onze legitieme belangen nodig is om onze producten en diensten aan onze klanten en bezoekers van de website te kunnen promoten, om meer klanten te kunnen werven, om de verkoop van onze producten en diensten te kunnen bevorderen en om onze Website te financieren (via online reclame). Lees meer over ons cookiebeleid om te weten te komen hoelang persoonsgegevens worden bewaard die via cookies worden verzameld.

6)     onderhoud en optimalisatie van onze Website; uw Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor het onderhoud en de analyse van onze Website om prestatieproblemen te kunnen oplossen, de beschikbaarheid te kunnen verhogen en de website tegen fraude te kunnen beschermen (bijvoorbeeld in het geval van herhaalde pogingen om in te loggen of aankopen te doen of in het geval van aankopen die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, zoals een aankoop door minderjarigen). De analyse biedt ons ook de mogelijkheid om te controleren of het online bestelproces efficiënt werkt, zodat we dit waar mogelijk kunnen verbeteren.

 1. Hoe we uw persoonsgegevens delen

We moeten wellicht Persoonsgegevens delen met derden die ons helpen om bepaalde diensten en producten aan u te leveren en om onze Website te beheren. Deze partijen zijn:

 • dienstverleners die nodig zijn om een dienst aan ons te leveren of om (ons te helpen om) diensten of producten die u via de Website heeft besteld te leveren (met inbegrip van onze derde dienstverlener) en om data-analysediensten te leveren. De dienstverleners met wie we werken: PostNL.
 • Mollie BV, een aanbieder van betalingsdiensten die zal optreden als gegevensbeheerder om betalingen die u via de Website heeft verricht te ontvangen en verwerken. Lees hier meer over hoe Mollie gebruikmaakt van uw Persoonsgegevens.
 • onafhankelijke incassobedrijven, deurwaarders of anderen, voor het innen van openstaande vorderingen op uw rekening;

Deze partijen kunnen zich in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, België of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld bevinden. Wanneer wij buiten de Europese Economische Ruimte persoonlijke gegevens opslaan, zorgen wij voor een afdoende bescherming van de overgedragen gegevens. We verlangen van dienstverleners dat ze passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen.

We moeten de Persoonsgegevens wellicht ook verstrekken aan opsporingsinstanties, voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen.

 

 1. Beveiliging van Persoonsgegevens

We zullen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens die via de Website zijn verzameld te beschermen tegen misbruik of onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, vervalsing, verspreiding, verwerving of toegang, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens en gegevensbescherming. Geen enkele website op het internet kan echter 100% veilig zijn en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegd of onbedoeld gebruik waarover wij geen controle hebben.
Onze Website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van dergelijke websites, en ons Privacybeleid geldt niet voor deze websites. Wij raden u aan om altijd zorgvuldig het privacybeleid van deze andere websites door te lezen.

 

 1. Bewaring van uw persoonsgegevens

We zullen uw Persoonsgegevens net zolang bewaren als wettelijk verplicht is of als nodig is om de eventuele gevraagde diensten aan u te bieden of als nodig is voor de overige doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd. De specifieke bewaartermijnen staan in dit Privacybeleid vermeld bij alle relevante doeleinden. We zullen naar redelijkheid maatregelen nemen om Persoonsgegevens te vernietigen of te anonimiseren wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de bovenvermelde doeleinden of wanneer de specifieke bewaartermijn ervoor is verstreken.

 1. Sociale media

U kunt ervoor kiezen om informatie op onze Website te delen via sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Dit betekent dat de informatie die u deelt, met naam en voorkeuren, zichtbaar zullen zijn aan bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. We raden u aan om het privacybeleid van de sociale netwerken zorgvuldig door te lezen, aangezien dit beleid van toepassing is op de verwerking van uw Persoonsgegevens door deze partijen.

 

 1. Privacy voor minderjarigen

Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar (of de wettelijke minimumleeftijd voor consumptie van onze producten). Wij verzamelen nooit bewust Persoonsgegevens over personen jonger dan 18 jaar.

 

 1. Uw recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van gegevens

U heeft het recht om een overzicht op te vragen van de Persoonsgegevens die wij of namens ons zijn verwerkt. U heeft het recht om uw gegevens te corrigeren, verwijderen of beperken (al naar gelang het geval). U kunt gebruikmaken van dit recht door contact op te nemen met info@brouwerijdeschool.com. Houd er rekening mee dat bij verzoeken die niet voldoen aan de eisen, zoals gesteld door toepasselijke wetgeving of richtlijnen van Brouwerij De School, er verzocht kan worden om deze opnieuw in te dienen of dat deze uiteindelijk kunnen worden geweigerd en dat bepaalde Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van dergelijke verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of andere wet- en regelgeving.

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd en algemeen gebruikt en door een machine te lezen formaat te ontvangen. Indien dit technisch mogelijk is, zullen we onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw Gegevens aan een andere beheerder overdragen.

 

 1. Uw recht van bezwaar

U heeft eveneens het recht om onder bepaalde omstandigheden ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens stop te zetten. Echter, indien we hiervoor dwingende wettelijke redenen hebben, zullen we uw Persoonsgegevens blijven verwerken. U heeft echter het recht van bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, met inbegrip van het maken van een profiel. Indien u een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen we dit inwilligen. Daar waar u ons toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens heeft verleend, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van ons gebruik van deze Gegevens voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming.

 

 1. Nieuwe versies

We zullen dit Privacybeleid regelmatig herzien en zo nodig een nieuwe versie uitbrengen. Wijzigingen van dit Privacybeleid zullen op onze Website worden geplaatst en zullen voor zover redelijkerwijs mogelijk aan u worden gecommuniceerd.

 

 1. Contact

Mocht u nog vragen hebben, bezwaar willen maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens, een klacht hebben over dit Privacybeleid of over onze verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@brouwerijdeschool.com. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Verzending vanaf 6 stuks - Verzendkosten €5,75 - GRATIS vanaf €34.50,- Wij versturen op WOENSDAG 12:00 & VRIJDAG 12:00 Sluiten

nl_NLDutch
en_USEnglish nl_NLDutch